Mühe – 

Mühe (také: Anstrengung, Strapaze)

 

sich die Mühe machen – dát si tu námahu

Viele Menschen haben Mühe damit, sich zu entscheiden. – Mnoho lidí se snaží rozhodnout.

Wir haben uns Mühe gegeben. – My jsme se snažili.

Hier haben wir uns große Mühe gegeben – viele von Ihnen werden wissen, dass derTest sehr umstritten ist. – Vynaložili jsme na to hodně úsilí – mnozí z vás jistě vědí, že test je velmi kontroverzní.

Dies ist der eigentliche Lohn der Mühe. – To je ta pravá odměna za snahu
 

zvýšit hlasitost

komentář