Schneekoppe – Sněžka

Die Schneekoppe ist mit 1603,2 m n.m.die höchste Erhebung des Riesengebirges. – Sněžka je ve výšce 1603,2 m n.m. nejvyšší vrchol Krkonoš.

westliche Wand der Schneekoppe – západní stěna Sněžky

 

 

komentář