a group of people dancing

Pfingsten, das – letnice, svatodušní svátky

 

• christliches Fest der Sendung des Heiligen Geistes – křesťanský svátek seslání Ducha svatého

 

• Pfingsten ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. – Letnice jsou v Německu státní svátek.

• An Pfingsten fahren viele Menschen in den Urlaub. – O Letnicích jezdí mnoho lidí na dovolenou.

• Was machst du an Pfingsten? – Co děláš o Letnicích?

Sousloví a úsloví:

• zu Pfingsten – o Letnicích

• an Pfingsten – o Letnicích/na Letnice

• nach Pfingsten – po Letnicích

• vor Pfingsten – před Letnicemi

 

rozdíl mezi zu Pfingsten a an Pfingsten – obě varianty jsou správné a používají se pro vyjádření času. Zu Pfingsten je spíše severoněmecká forma, zatímco an Pfingsten je spíše jihoněmecká forma.

• Was machst du zu Pfingsten? – Co děláš o Letnicích?

• Was machst du an Pfingsten? – Co děláš na Letnice?

Někdy se může použít i über Pfingsten, což doslova znamená přes letnice. Například:

• Ich fahre über Pfingsten nach Berlin. – Jedu na Letnice do Berlína.

 

a group of people dancing
Photo by Matthew de Livera on Unsplash

 

komentář