Paulus – Pavel

V němčině se běžně používá jméno “Paul”. “Paulus” je latinská forma tohoto jména, která  se objevuje v náboženském kontextu, například u apoštola Pavla, který se v latině jmenuje Paulus.

  • Apostel Paulus (apoštol Pavel)
  • Paulus-Briefe (Pavlovy epištoly) – vom Apostel Paulus verfasste oder ihm zugeschriebene Briefe im Neuen Testament – listy napsané nebo připisované apoštolu Pavlovi v Novém zákoně
  • Paulus-Statue (socha svatého Pavla)
  • Paulus-Kirche (kostel svatého Pavla)
  • Paulusweg (stezka svatého Pavla)
  • Paulusgemeinde (společenství svatého Pavla)
  • Paulusplatz (náměstí svatého Pavla)
  • Paulusstiftung (Nadace svatého Pavla)
  • Paulusverlag (Nakladatelství svatého Pavla)

Paulus von Tarsus war nach dem Neuen Testament der bedeutendste Missionar des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen. – Podle Nového zákona byl Pavel z Tarsu nejvýznamnějším misionářem raného křesťanství a jedním z prvních křesťanských teologů.

St. Paulus ist eine neobarocke katholische Pfarrkirche in Göttingen. – St. Paulus je neobarokní katolický farní kostel v Göttingenu.

komentář