person wearing white cap looking down under cloudy sky during daytime

Papst, der (Päpste) – papež

der Papst die Päpste
des Papsts der Päpste
dem Papst den Päpsten
den Papst die Päpste

päpstlicher als der Papst – papežštější než papež

person wearing white cap looking down under cloudy sky during daytime
Photo by Nacho Arteaga on Unsplash

Der Papst gilt in der katholischen Kirche als oberster Herr der Gesamtkirche und Stellvertreter Christi auf Erden. – V katolické církvi je papež nejvyšším pánem univerzální církve a Kristovým zástupcem na zemi.

Papst Franziskus ist seit dem 13. März 2013 der 266. Papst und somit das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. – Papež František je od 13. března 2013 266. papežem a tedy hlavou římskokatolické církve.

Anfang des 15. Jahrhunderts gab es reichlich Päpste, so dass man es für sinnvoll hielt, ein Konzil einzuberufen. – Na začátku 15. století bylo docela dost papežů, takže bylo považováno za smysluplné svolat koncil.

 

Joseph Ratzinger se narodil na velikonoční neděli 16. dubna 1927 v Marktlu na řece Inn v diecézi Pasov v Německu. Vystudoval filozofii, poté vyučoval dogmatiku a fundamentální teologii. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1951. Papež Pavel VI. v roce 1977 jej jmenoval arcibiskupem Mnichova a Freisingu a udělil mu titul kardinála. Papež Jan Pavel II. ho 25. listopadu 1981 jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry.

 

Petrovým nástupcem byl zvolen 19. dubna 2005. Během svého pontifikátu vydal tři encykliky_ Bůh je láska, Spasený v naději a Láska v pravdě, čtyři apoštolské exhortace a 18 motu propri. Papež Benedikt XVI vykonal 24 mezinárodních apoštolských cest. Zasazoval se také o ekumenický a mezináboženský dialog.

Benedikt XVI 28. února 2013 se stal osmým papežem v historii církve, který rezignoval na úřad římského biskupa a tím i na vedení celé katolické církve.

komentář