vorheizen – předhřát, předehřívat

Um einen Backofen vorzuheizen, gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, welches Modell du hast. Hier ist eine allgemeine Anleitung:  Existují různé způsoby předehřívání trouby v závislosti na modelu, který máte. Zde je obecný návod:

1. Überprüfe, ob sich keine Gegenstände im Backofen befinden und entferne gegebenenfalls Roste, Backbleche oder andere Zubehörteile.  Zkontrolujte, zda v troubě nejsou žádné předměty a vyjměte všechny rošty, plechy na pečení nebo jiné příslušenství.

2. Stelle den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Die genaue Temperatur hängt von deinem Rezept ab. Normalerweise wird der Backofen auf etwa 180-200 Grad Celsius für herkömmliche Backwaren wie Kuchen oder Plätzchen vorgeheizt.  Nastavte regulátor teploty na požadovanou teplotu. Přesná teplota závisí na vašem receptu. Normálně je trouba předehřátá na přibližně 180-200 stupňů Celsia pro běžné pečivo, jako jsou koláče nebo sušenky.

3. Drücke den Startknopf oder dreh den Timer auf die erforderliche Zeit, um den Backofen vorzuheizen. Dies kann je nach Modell und Hersteller variieren.

4. Warte, bis der Backofen die gewünschte Temperatur erreicht hat. Einige Modelle verfügen über ein Signal oder eine Anzeige, die den Vorheizstatus anzeigt.

5. Sobald der Backofen vorgeheizt ist, kannst du deine Speisen oder Backwaren hineinstellen und mit dem Kochen oder Backen beginnen.

Bitte beachte, dass dies nur eine allgemeine Anleitung ist und es wichtig ist, die Bedienungsanleitung deines spezifischen Backofenmodells zu lesen, da die genauen Schritte variieren können.

.-.

1. 2.  3. Stiskněte tlačítko start nebo otočte časovač na požadovanou dobu pro předehřátí trouby. To se může lišit podle modelu a výrobce. 4. Počkejte, až trouba dosáhne požadované teploty. Některé modely mají signál nebo indikátor, který ukazuje stav předehřívání. 5. Jakmile se trouba předehřeje, můžete do ní vložit jídlo nebo pečivo a začít vařit nebo péct. Vezměte prosím na vědomí, že toto je pouze obecný návod a je důležité si přečíst návod pro váš konkrétní model trouby, protože přesné kroky se mohou lišit.

komentář