erzielen

=

"erreichen", "erlangen", "erwirtschaften"

Er erzielte den Titel des besten Spielers. Dosáhl titulu nejlepšího hráče.

"Erzielen" wird oft im Zusammenhang mit dem Erreichen von Zielen oder dem Erwirtschaften von Gewinnen verwendet. „

Erzielen “ se často používá v souvislosti s dosahováním cílů nebo vytvářením zisku.

In der Wirtschaft wird der Begriff oft im Zusammenhang mit dem Erzielen von Gewinnen oder Umsätzen verwendet. Im Sport kann er sich auf das Erzielen von Toren oder Punkten beziehen. V hospodářství se tento termín často používá v souvislosti s generováním zisku nebo obratu. Ve sportu může odkazovat na dosahování gólů nebo bodů.

komentář