mindern – snižovat, omezovat, zmenšovat

sloveso ve tvaru minulého času (Partizip II) od slovesa "mindern" v němčině:

  • Er hatte die Kosten um die Hälfte gemindert. (Snížil náklady o polovinu.)
  • Die negativen Auswirkungen wurden dank dieser Maßnahmen gemindert. (Díky těmto opatřením byly sníženy negativní dopady.)

komentář