berechnen

  1. Ich berechne die Kosten. (Vypočítám náklady.)
  2. Du musst deine Route sorgfältig berechnen. (Musíš pečlivě vypočítat svoji trasu.)
  3. Die Bank hat unsere Hypothek neu berechnet. (Banka znovu vypočítala naši hypotéku.

komentář