errechnen – vypočítat

Die Zeit für den Sanftanlauf errechnet sich wie folgt. – Čas pro měkký start se vypočítá následovně.

komentář