Myslet, přemýšlet, promyslet (promýšlet)

  • Na co myslíš?
  • Myslím na matku.
  • Taky jsem na ni včera myslel.

  • O čem přemýšlíš?
  • O řešení tohoto úkolu.
  • To snad nemá řešení! Kdo to vymyslel?

  • Promyslel sis už plán cesty?
  • O tom jsem ještě nepřemýšlel.
  • Měli bychom myslet i na místo, kde se zastavíme na oběd.

komentář