Wenzel – Václav

Wenzel von Böhmen (um 908–929/35), böhmischer Fürst aus der Dynastie der Přemysliden;tschechischer Nationalheld, als Heiliger verehrt. – Václav z Čech (kolem 908–929/35), český kníže z rodu Přemyslovců; Český národní hrdina, uctívaný jako svatý.

Wenzel von Luxemburg (Beiname: der Faule; 1361–1419), König von Böhmen und römisch-deutscher König. – Václav Lucemburský (přezdívka: lenoch; 1361–1419), český král a římsko-německý král.

komentář