Streichholz, das – zápalka, sirka

doslova: škrtací dřevo

také: Zündholz, Hölzchen  

das letzte Streichholz – poslední zápalka 

Er war ausgebrannt wie ein Streichholz. – Vyhořel jako zápalka.

 
 

 

 

komentář