Rückgabe – vrácení

Rückgabe von Beutekunst. – Vrácení ukořistěného umění.

komentář