zusagen – (při)slíbit; vyhovovat, zamlouvat se

Ich wollte ich noch auf die Antwort warten, bevor ich zusage. – Chtěl jsem počkat na odpověď, než to přislíbím.

Sollten Ihnen unsere Bedingungen zusagen, … – Pokud vám naše podmínky vyhovují, …
Ihre Preise uns zusagen. – Vaše ceny nám vyhovují.
Es sagt mir zu. – Vyhovuje mi to.

Wenn dir ein Produkt nicht zusagt, erstatten wir dir den Kaufpreis zurück. – Pokud se ti některý produkt nebude líbit, vrátíme ti kupní cenu.


https://www.youtube.com/watch?v=OnStUFGzkhM

komentář