freigeben

Slovo “freigeben” v němčině znamená uvolnit nebo propustit něco nebo někoho. Také je možno říct: “Freigabe erteilen” – udělit povolení/k povolení.

 • “Der Chef hat die Freigabe für das neue Projekt erteilt.” (Šéf udělil povolení pro nový projekt.)

 

Zde jsou některé kolokace a příklady použití slova “freigeben” a odvozených slov:

 

 1. “freigeben für” – uvolnit pro
  • “Der Zoll hat die Waren für den Import freigegeben.” (Celní úřad uvolnil zboží k importu.)
 2. “jemanden freigeben” – propustit někoho
  • “Der Gefangene wird heute aus dem Gefängnis freigegeben.” (Vězeň bude dnes propuštěn z vězení.)
 3. “freigegebener Speicherplatz” – uvolněné místo na disku
  • “Ich kann keine Dateien speichern, da auf meinem Computer kein freigegebener Speicherplatz mehr vorhanden ist.” (Nemohu ukládat soubory, protože na mém počítači již není dostatek uvolněného místa.)
 4. “freigegebene Zeit” – uvolněný čas
  • “Ich muss warten, bis mein Kollege mir freigegebene Zeit für das Meeting gibt.” (Musím počkat, než mi můj kolega uvolní čas pro schůzku.)
 5. “die Handbremse freigeben” – uvolnit ruční brzdu
  • “Bevor du losfährst, musst du die Handbremse freigeben.” (Před tím, než vyjedeš, musíš uvolnit ruční brzdu.)

 

Slovo “freigegeben” je tvar minulého příčestí slovesa “freigeben” v němčině.

 1. “Der Film wurde für alle Altersgruppen freigegeben.” (Film byl povolen pro všechny věkové skupiny.)
 2. “Die Polizei hat das Gebiet wieder freigegeben.” (Policie opět uvolnila oblast.)
 3. “Der Speicherplatz wurde freigegeben, nachdem ich einige Dateien gelöscht hatte.” (Místo na disku bylo uvolněno, poté co jsem smazal několik souborů.)

 

komentář