Komposita – složená slova

 

Jsou v němčině daleko častější než v češtině. Skládají ze dvou nebo více slov.

das Schwein + der Braten → der Schweinebraten

 

 Pokud jde o spojení dvou podstatných jmen:

1. spojovník -e- die Hundehütte (Hund + Hütte)
 
2. spojovník -(e)s- koncovky u prvního pods. jména -tum, -ling, -ion, -tät, -heit, -keit, -schaft, -sicht, -ung: die Gesundheitserziehung, ale také das Weihnachtslied, der Adventskalender
 
3. spojovník -(e)n (odkazují na množné číslo) der Klassenlehrer, die Straßenbahn
 
4. spojovník -er- (odkazují na množné číslo) das Kinderzimmer, das Wörterbuch
5. bez spojovníku die Grundschule

 

poslední slovo určuje rod

das Gebäude, proto také: das Bankgebäude

 

Arbeitlose versus Arbeitslose
Není staveno s přesností, kdy vkládané -s- použít, a kdy ne.

V současné němčině máme asi 100 slov, která existují v obou variantách.

Někdy se používání spojovacího -s- mezi slovy vysvětluje jako signál, že složené slovo ještě pokračuje. Lépe pak lze rozpoznat hranice slov.

Vkládané -s- se začalo v němčině objevovat od 16. století.

 

 

 

Příklady dlouhých složených slov:

 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (zákon o převodu kompetencí při dohledu nad označováním hovězího masa)

komentář