Toilette, die (Toiletten) – záchod

•  Ich muss mal auf die Toilette. – Musím na záchod.

•  Wo ist die nächste Toilette? – Kde je nejbližší toaleta?

•  Die Toilette ist verstopft. – Toaleta je ucpaná.

•  die Toilettentasche – toaletní taška (složeno ze slov die Toilette – toaleta a die Tasche – taška)

•  das Toilettenpapier – toaletní papír (složeno ze slov die Toilette – toaleta a das Papier – papír)

•  der Toilettendeckel – víko na záchodovou mísu (složeno ze slov die Toilette – toaleta a der Deckel – víko)

 

 

komentář