gedenken – vzpomínat, připomínat si

Großbritannien gedenkt der Queen. – Británie si připomíná královnu.

„Oh Ihr Gläubigen! Gedenkt Gott mit vielem Gedenken (ḏikran kaṯīran)“.- “Ach, věřící!” Pamatujte na Boha s velkou pamětí

One comment

komentář