maltesisch – maltský

Der maltesische Ritterorden – Maltézský řád rytířů

die maltesische Flaggemaltská vlajka; die maltesischen Gewässer, Hoheitsgewässer, Inseln – maltské vody, teritoriální vody, ostrovy
Englisch sprechen die Malteser auf unterschiedlichem Niveau, jedoch immer mit deutlich hörbarem Akzent, einer eigenen Sprachmelodie und durchsetzt mit maltesischen Ausdrücken und Ausrufen. – Malťané mluví anglicky na různých úrovních, ale vždy s jasně slyšitelným přízvukem, vlastní melodií řeči a proloženou maltskými výrazy a vykřičníky.
  
 Die Festung von maltesischen Rittern errichtet, um sich vor Invasoren zu schützen. – Pevnost postavená maltézskými rytíři, aby se chránili před nájezdníky.

komentář