Mittelamerika – Střední Amerika

Mit heute ca. 1,7 Mio. Sprechern ist Nahua die meistgesprochene indigene Sprache Nord- und Mittelamerikas. – S přibližně 1,7 miliony mluvčích dnes je nahua nejrozšířenějším původním jazykem v Severní a Střední Americe.

komentář