Wal

Walfang ist in einigen Regionen der Erde immer noch erlaubt. – Lov velryb je v některých oblastech světa stále legální.

Wie lange noch und wie sich Wale besser schützen lassen, darüber berät ab heute die Internationale Walfangkommission bei ihrer Konferenz in Slowenien. – Počínaje dneškem bude Mezinárodní velrybářská komise na své konferenci ve Slovinsku diskutovat, jak dlouho ještě a jak lze velryby lépe chránit.

komentář