Animation, die – animace

Animation: eine Technik, bei der Bilder in schneller Abfolge gezeigt werden, um Bewegung zu erzeugen

animace: technika, při které se obrázky zobrazují v rychlém sledu, aby vytvořily pohyb

komentář