sich besinnen –

synonyma: "nachdenken", "reflektieren", "überlegen".

‘sich besinnen auf’ znamená ‘soustředit se na’ nebo ‘zaměřit se na’ určitou věc nebo cíl."

– "Ich muss mich besinnen, bevor ich eine Entscheidung treffe." (Musím se zamyslet, než učiním rozhodnutí.)
– "Er besinnt sich auf seine Kindheitserinnerungen." (Vzpomíná si na své dětství.)
– "Nach einer Weile des Nachdenkens besonnen sie sich und fanden eine Lösung." (Po chvíli přemýšlení se zamysleli a našli řešení.)

komentář