pingelig – vybíravý

Ich bin alles, aber pingelig bin ich nicht. – Jsem všechno, ale nejsem vybíravý.

komentář