Rechtsprechung, die – jurisdikce

právní věda

Der Jurist Karl August Bettermann verstand unter Rechtsprechung „für Recht erkennen, entscheiden, was rechtens ist“. Danach ist jede staatliche Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten durch einen am Streitgegenstand Unbeteiligten als Rechtsprechung anzusehen.

Právník Karl August Bettermann chápal judikaturu jako „uznání zákona, rozhodnutí, co je zákonné“. Podle toho každé rozhodnutí státu o právních sporech od osoby, která není účastníkem předmětu sporu, je třeba považovat za jurisdikci.

komentář