Querulant, der – kverulant, rebel, potížista

 

• Er ist ein Querulant, der immer Streit sucht. (Je to kverulant, který vždycky vyhledává spory.)

• Sie wurde als Querulantin abgestempelt, weil sie sich für ihre Rechte einsetzte. (Byla označena za potížistku, protože bojovala za svá práva.)

• Querulanten machen den Behörden das Leben schwer. (Potížisté ztěžují život úřadům.)

 

Der unverbesserliche Querulant verdirbt den anderen Vereinsmitgliedern die Freude. – Nenapravitelný potížista kazí zábavu ostatním členům klubu.

Er spielt sich gerne als großer Rebell der modernen Politik auf, wird aber selbst von seinen glühendsten Anhängern zunehmend als Querulant wahrgenommen. – Rád se vykresluje jako velký rebel moderní politiky, ale i svými nejzarytějšími příznivci je stále více vnímán jako výtržník.

 

komentář