rigide – rigidní

 

rigiden Regeln, Vorschriften, Preisen – přísná pravidla, regulace, ceny

Im medizinischen Kontext bedeutet rigide „steif“ bzw. „starr“ in Bezug auf Körperstrukturen. – V lékařském kontextu rigidní znamená „tuhý“ ve vztahu k tělesným strukturám.

Er leidet unter einer rigiden Muskulatur. – Trpí ztuhlými svaly.

In Saudi-Arabien herrscht eine rigide Ausprägung des sunnitischen Islams, der Wahhabismus. – V Saúdské Arábii vládne rigidní forma sunnitského islámu, wahhábismus.

 

In ihrem Buch hat Kellerman, Harvard-Professorin und Führungsexpertin, sieben Spielarten schlechter Führung differenziert. Eine davon (neben Inkompetenz, Korruption und anderen) ist „rigide Führung“. – Kellermanová, harvardská profesorka a expertka na vedení, ve své knize rozlišila sedm typů špatného vedení. Jedním z nich (vedle nekompetence, korupce a dalších) je „rigidní vedení“.

 

 

komentář