steif – 

starr, unbeweglich

Der Begriff “steif” wird oft verwendet, um die Eigenschaften von Materialien oder Gegenständen zu beschreiben, die nicht leicht gebogen oder verformt werden können. Es kann auch verwendet werden, um das Verhalten von Menschen zu beschreiben, die unnachgiebig oder unflexibel sind.  Termín „tuhý“ se často používá k popisu vlastností materiálů nebo předmětů, které nelze snadno ohnout nebo deformovat. Může být také použit k popisu chování lidí, kteří jsou neústupní nebo nepružní.

 

Halt’ die Ohren steif, alles wird besser! – Buď statečný, všechno bude lepší!

komentář