Diphthong – Doppellaut – Zwielaut – Zweilaut – dvojhláska

Standardní němčina má 4 dvojhlásky, které se ovšem mohou zapisovat různě. Je dobré pamatovat na to, že i když dvojhlásky au, aj, oj a uj je zná i čeština, německá výslovnost je poněkud jiná (prokliknutím na fonetický přepis v hranaté závorce se dostaneme na stránku, kde si můžeme nahrávku výslovnosti poslechnout):

  • [⁠aʊ̯⁠]​ – ​psáno au jako v Haus
  • ​[⁠aɪ̯⁠]​ – psáno ei, ai, ey, ay ​jako v Leim, Mais, Speyer, Mayer
  • [⁠ɔʏ̯⁠]​ psáno eu, äu ​jako v Heu, Läufer
  • [⁠ʊɪ̯⁠]​ psáno jako v fui, hui

Ve výpůjčkách, zejména z angličtiny, se můžeme setkat se zachovanou anglickou výslovností ​[⁠ɛɪ̯⁠]​ – (Mail) a ​[⁠ɔʊ̯⁠]​ – Code.

 

Pokud se v psané němčině objevuje na konci slova R v jakékoliv jiné kombinaci než ER, vzniká ve standardní výslovnosti také dvojhláska.

 

 

 

 

 

komentář