Futur, die – budoucí čas

Jeden ze způsobů tvoření budoucího času v němčině je pomocí pomocného slovesa werden a infinitivu slovesa:

Ich werde morgen ins Kino gehen. – Zítra půjdu do kina.

Sie wird nächste Woche ihren Geburtstag feiern. – Příští týden oslaví své narozeniny.

 

 

Druhý způsob je prosté používání přítomného času jako budoucího, trochu jako v češtině.

Ich gehe morgen ins Kino. – Zítra jdu do kina.

 

 

Existuje také konstrukce “gehen” + infinitiv: Tento tvar se používá převážně v hovorové němčině a má silnější výrazovou sílu.

– Ich gehe mir das gleich anschauen. (Hned si to půjdu prohlédnout.)
 

komentář