Dreck, der – špína, bláto, smetí; hovno; věc

“Dreck reinigt den Magen”. Der Spruch wirkt auf panische Eltern wie eine Beruhigungstablette. – „Špína čistí žaludek“. To pořekadlo působí na zpanikařené rodiče jako uklidňující tableta.

mit Dreck verschmiert sein – být umazaný od bláta
Dreck vom Fußboden aufkehren – smést špínu z podlahy
Er ist in den Dreck gefallen. – Spadl do bláta.

věc, problém: Kümmert euch um eueren eigenen Dreck! – Starejte se o své (věci)!

 

Karre die Karre für j-n aus dem Dreck ziehen – tahat někoho z bryndy
j-n mit Dreck bewerfen – házet po někom blátem 

 

 

komentář