Buddhismus, der – buddhismus

Der Buddhismus ist die viertgrößte Religion der Erde (nach Christentum, Islam und Hinduismus).
Buddhismus je čtvrté největší náboženství na světě (po křesťanství, islámu a hinduismu).

 

Was mich aber höchst irritiert, ist, dass Batchelors Zugang zum Buddhismus pauschal als der säkulare Buddhismus genannt wird. – Ale to, co mě opravdu dráždí, je, že Batchelorův přístup k buddhismu se obecně nazývá sekulární buddhismus.

komentář