Streber, der – bifloun, šprt, kariérista nebo ambiciózní člověk

Je to často hanlivý výraz pro někoho, kdo se příliš snaží ve škole nebo v práci. Například: Er ist ein richtiger Streber. (On je opravdový šprt.)

Od slovesa streben/nach etwas streben – o něco se snažit, o něco usilovat

Examples:Er hat gute Noten, aber er ist ein ziemlicher Streber.He’s got good grades, but is a pretty big swot.

Sei vorsichtig bei dem Streber, der verpetzt dich sofort.Be careful with this dweeb, he will snitch on you.

Ich wäre gern ein Streber – das würde bedeuten, dass ich gut in der Schule bin.I’d love to be a nerd – that would mean I’d be good at school.

komentář