sich fügen – podrobit se

Bis jetzt erstaunt, dass sich fast alle Bürger ins Unvermeidliche fügen, mehr oder weniger Disziplin zeigen. – Až dosud bylo udivující, že téměř všichni občané se podrobí nevyhnutelnému, projevují víceméně disciplínu.

komentář