Bürger, der (Bürger) – občan

občan, občanka
Bürger m , Bürgerin f

In einer Demokratie haben alle Bürger die gleichen Rechte. – V demokracii mají všichni občané stejná práva. 

 

ausländischer Staatsangehöriger – cizí státní občan
Europa der Bürger – Evropa občanů
Ehrenbürger – čestný občan
EU-Bürger – občané EU

Bürgerschaft – občanství
Deklarace práv člověka a občana
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte
DDR-Bürger – občan NDR

Bürger der Gemeinschaft – občan Společenství

Staatsbürger (také Staatsangehöriger) – státní občan

komentář