Furche, die – brázda

Die Furchen im Feld werden durch den Pflug gemacht. (Brázdy na poli jsou vytvářené pluhem.)
Der Regen hat die Furchen im Boden aufgeweicht. (Déšť změkčil brázdy na zemi.)
Die Furchen auf der Stirn (= Stirnfalten) zeigen Anzeichen von Alter. (Brázdy na čele ukazují znaky stárnutí.) xx

Furche se používá k popisu linie nebo stopy, která může být vyhloubená na poli, na kůži nebo na jiném povrchu.

 

komentář