Gitter, das – mříž, mřížka, mřížoví

 • “das Gitter” – mříž, rošt, mřížová konstrukce:
  • “Das Fenster hat ein Gitter zum Schutz vor Einbrechern.” (Okno má mříž na ochranu před zloději.)
  • “Der Zaun ist mit einem Gitter versehen.” (Plot je opatřen mříží.)
 • “Gitter” jako synonymum pro “Netz” (síť):
  • “Das Netz hat ein engmaschiges Gitter.” (Síť má jemné mřížování./úzká oka)
 • “Gitter” jako součást názvu aplikace Gitter:
  • “Wir kommunizieren über Gitter.” (Komunikujeme přes Gitter.)
  • “Lade mich zur Gitter-Gruppe ein.” (Pozvi mě do skupiny na Gitteru.)
In der Decke ist ein Gitter. – Ve stropě je mřížka.

 

hinter Gittern sein: Být za mřížemi.

Ich bringe Kriminelle hinter Gitter. – Dostávám jsem zločince za mříže.
Während seiner Zeit hinter Gittern starben seine Mutter und sein ältester Sohn. – Během pobytu za mřížemi mu zemřela matka a nejstarší syn.

komentář