Mustermann – 

“Mustermann” ist ein fiktiver Nachname, der oft als Beispielname verwendet wird, um eine generische Person zu repräsentieren.  „Mustermann“ je smyšlené příjmení, které se často používá jako vzorové jméno k reprezentaci generické osoby.

něco jako české “Jan Novák”

 

Jméno ovšem opravdu existuje, jak ukazuje tento film:

“Max Mustermann ist wohl einer der Namen, die man im Alltag am häufigsten lesen kann. Wir haben den echten Max Mustermann gefunden und ihm 10 Fragen zu seinem Namen gestellt.”  “Max Mustermann je pravděpodobně jedno z nejčastěji čtených jmen v každodenním životě. Našli jsme skutečného Maxe Mustermanna a položili jsme mu 10 otázek týkajících se jeho jména.”

komentář