zehnmal – desetkrát

= zehn Male

Es lebten mehr als zehnmal soviele Menschen in diesen Ländern. – V těchto zemích žilo více než desetkrát více lidí.

hovorově má i rozšířený význam sehr viel, sehr oft (mnohokrát, často): Das hab ich dir schon zehnmal gesagt! – Už jsem ti to říkal desetkrát!

 

komentář