würfeln – házet kostkou

Du sagst mir, was wir machen sollen, dann Würfel ich und wir schauen, ob das Erfolgreich war. – Řekni mi, co chceš udělat a já hodím kostkami a řeknu ti, jestli se to podařilo.

 

Ich denke er trifft seine Entscheidung je nachdem wie die Würfel fallen. – Myslím si, že své rozhodnutí zakládá na hodu kostkou.

 

komentář