rechten – hádat se, dohadovat se

mit jemandem über/um etwas rechten – s něký se o něčem dohadovat
Musst du immer rechten? – Musíš mít pořád pravdu?
Wer bist du, Mensch, daß du mit Gott rechten willst? – Kdo jsi, člověče, že se chceš hádat s Bohem?

Příbuzná slova:

aneinandergeratenplänkelnstänkernstreitenzanken

komentář