hab – měj

ich habe já mám wir haben my máme
du hast
ty máš ihr habt vy máte (tykání)
er,sie,es hat
on,ona,ono má sie haben oni mají, Sie haben Vy máte (vykání)

 

v první osobě jednotného čísla lze u většiny sloves vypustit -e a nově se nemusí psát apostrof: Hab dich! Ich komm gleich!

hab – měj
Habe – jmění
Habe – majetek
habe – majíce
habe nicht – nemám
haben – mít
haben nicht – nemají
Habgier – chamtivost
Habgier – hamižnost
Habgier – hrabivost
Habgier – lakota
habgierig – chamtivý
habgierig – hrabivý
habgierig – lakotný
Habicht – jestřáb
Habicht – jestřáb lesní
Habilitation – habilitace
Habit – kutna
Habitat – přirozené prostředí
habituell – habituální
Habitus – chování
Habitus – zevnějšek
Habsucht – chamtivost
Habsucht – hamižnost
Habsucht – lakota
habt – máte
habt ihr – máte

Měj źěk! Hab Dank!

Bitte, hab ein Herz.
Prosím měj srdce.
Komm schon, hab ein Herz.
No tak, měj srdce,
Oh, komm schon, Tin Man, hab ein Herz.
Ale no tak, Tin mane, měj srdce.
Hab ein Herz, sie weint!
Měj přece srdce.

žít s
zusammen leben mit
Buď hodný
Sei lieb
Dávej na sebe pozor
Pass auf dich auf
Dávej pozor
Pass auf
Jdi domů
Geh nach Hause
Běž pryč
Geh weg
Jez
Iss
Kup to
Kauf das
Měj se hezky
Mach’s gut
Neboj se
Hab keine Angst
Nedělej si starosti
Mach dir keine Sorgen
Nech toho
Lass das
Neruš mě
Stör mich nicht
Neotravuj mě
Nerv mich nicht

Hab‘ Einsicht ! Měj rozum !

Einen schönen Tag noch.
– Moc díky, měj se.
Korpustyp: Untertitel
– Schönen Tag, Julie.
– Mějte se, Julie.
Korpustyp: Untertitel
Habt einen schönen Kundenwertschätzungstag.
A užijte si zákaznickou slavnost.
Korpustyp: Untertitel
Einen schönen Tag noch.
Děkuji, že jste přišla.
Korpustyp: Untertitel
Hab einen schönen Tag.
Ať se ti tam líbí.
Korpustyp: Untertitel

komentář