people walking on sidewalk during daytime

Familie, die – rodina

 

Meine Eltern und Geschwister sind meine Familie.” (Moje rodiče a sourozenci jsou moje rodina.)
Meine Stiefschwester gehört zu meiner Familie, obwohl wir nicht blutsverwandt sind.” (Moje nevlastní sestra je součástí mé Familie, i když nejsme pokrevní příbuzní.)

 

    • “Ich habe eine große Familie.” (Mám velkou rodinu.)
    • “Wir treffen uns oft mit unserer Familie.” (Často se setkáváme s naší rodinou.)
    • “Meine Familie und ich gehen am Wochenende in den Park.” (Moje rodina a já chodíme o víkendu do parku.)
    • “Familie ist das Wichtigste im Leben.” (Rodina je nejdůležitější v životě.)
    • “Er kümmert sich gut um seine Familie.” (Dobře se stará o svoji rodinu.)

 

“Familienstand” (rodinný stav)

“Familienmitglied” (člen rodiny)

“Familienfeier” (rodinná oslava)

“Familienleben” (rodinný život)

“Familienname” (příjmení)

“Familienplanung” (plánování rodiny)

“Familienurlaub” (rodinná dovolená)

 

 

komentář