Böden – zemina

asi 20 % celkového množství odpadů tvořila kontaminovaná zemina a dalších 15 – 20 % odpady vznikající při čištění lodí – ca. 20 % der Gesamtabfallmenge auf kontaminierte Böden

komentář