beben

Ähnlich wie mit einem Röntgengerät können Geologen ins Erdinnere schauen, ohne die Erde aufschneiden zu müssen.Ihre „Röntgenstrahlen“ sind Erdbebenwellen: Wenn es an einem Ort stark bebt, breiten sich die Erschütterungen durch den gesamten Erdkörper aus, ähnlich wie Schallwellen in der Luft."

Podobně jako rentgenový přístroj mohou geologové nahlédnout do nitra země, aniž by museli zemi rozřezat. Jejich „rentgenové záření“ jsou zemětřesné vlny: při silném otřesu na jednom místě se otřesy rozšíří po celém zemském tělese, podobně jako zvukové vlny ve vzduchu.

komentář