Bernstein, der – jantar

Das Licht des Morgens mich umhüllt wie Bernstein ein Insekt. – Ranní světlo mě obklopuje jako jantar hmyz.

Können Bernstein und darin eingeschlossene Insekten uns etwas über die ferne Vergangenheit verraten? – Může nám jantar a hmyz, kterému se jantar stal hrobem, prozradit něco o dávné minulosti?

 

Als im November 1716 Zar Peter I. von Russland zu Besuch kam und seinen preußischen Kollegen in Havelberg um Beistand in seinem Krieg gegen Schweden anging, kamen beiden Monarchen schnell ins Geschäft. – Když v listopadu 1716 přijel na návštěvu ruský car Petr I. a požádal své pruské kolegy v Havelbergu o pomoc ve válce proti Švédsku, oba panovníci se rychle pustili do díla.

 

das Bernsteinzimmer– jantarová komnata
Das Bernsteinzimmer ist ein Prunkraum, dessen Wände mit Bernstein-, Gold- und Spiegelelementen verkleidet sind. – Jantarová komnata je reprezentační místnost, jejíž stěny jsou pokryty jantarovými, zlatými a zrcadlovými prvky.

 

Bernsteinstraßen – jantarové stezky

komentář