eingebüßt

"Gibt es dennoch Fälle, wo das Englische solche Wörter bewahrt hat, während etwa das Deutsche sie eingebüßt hat? – Existují však případy, kdy angličtina taková slova zachovala, zatímco například němčina je ztratila?

komentář