gehörten

Sloveso, minulý čas, třetí osoba množného čísla slovesa “gehören” (patřit)

Wir gehörten zusammen. – Patřili jsme k sobě.

 

  • Die Bücher gehörten meiner Schwester. (Knihy patřily mé sestře.)
  • Die alten Gemälde gehörten dem Museum. (Staré obrazy patřily muzeu.)
  • Die Musikinstrumente gehörten einer talentierten Band. (Hudební nástroje patřily talentované kapele.)

 

 

komentář