Anwesenheit, die – přítomnost

udělat co v přítomnosti někoho  etwas in jemands Anwesenheit tun

sich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen  cítit se v přítomnosti koho nejistě

Ihre Anwesenheit ist nicht erwünscht.  Vaše přítomnost není žádoucí.

komentář